"Милков 63" ЕООД - борсови сделки

"Милков 63" ЕООД е пълен член на Българска Стокова Борса АД и член на Румънска Стокова Борса - Букурещ. Посредством своите брокери фирмата предлага борсово представителство за сключване на сделки със стоките (горива, метали, зърно, храни и т.н.), оферирани в бюлетините на борсите, сделки по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП (Закон за обществените поръчки) и сделки за Продажба на държавно имущество (ПДИ).

Използвайки опита натрупан с годините от създаването на борсовата търговия в България до сега, сме убедени, че в максимална степен ще защитим интересите на всеки един клиент, сключил с нас договор за борсово представителство.

На клиентите си предоставяме актуална, компетентна и точна информация относно състоянието на пазара в България и Румъния, срокове и ред на изготвяне на нужната документация за всяка сделка, както и професионални и надеждни икономически консултации. "Милков 63" ЕООД обслужва клиентите си качествено, бързо и коректно, като свидетелство за това са множеството референции от наши партньори. Имаме богат опит в борсовата търговия с различни видове стоки като: зърно, основни хранителни суровини и продукти, промишлени стоки, горива, петролни продукти, метали, специализирано оборудване и други.

Продажба на ПДИ

Процедура за възлагане на търгуване със стоки с предмет “Продажба на държавно имущество“ (ПДИ) – държавна или общинска собственост се осъществява на основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, а на пода на „Българска стокова борса“ АД дава редица предимства, които ние като, ваш борсов представител гарантираме:

- Бърза, прозрачна, ясна и типизирана процедура по избор на Купувач, съгласно нормативната база на Българска стокова борса - пет работни дни след публикуване на поръчката в бюлетина, освен ако Възложителят не е определил друг, по-дълъг срок.

- Невъзможност за провалянето или забавянето на изпълнението на сделката чрез обжалване пред съдебни органи, следствие от спецификата на борсовите правила и действащото законодателство.

- Невъзможност за обвинения и съмнения в непрозрачност, корупционни практики и пр., процедурата се провежда по строго регламентирани борсови правила, одобрени от държавна комисия към Министерски съвет и регламентирани със закон.

- Постигане на най-изгодни параметри от към продажната цена, постигнати чрез открито свободно договаряне и свободна конкуренция между брокерите.

- Спестяване на време и средства по организирането на търгове и конкурси и евентуални загуби при съдебно обжалване.

Търгуването и сключването на сделката за покупко-продажба се реализира съгласно борсовия правилник и Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Правилата и процедурите на открита дискусия между продавачи и купувачи осигуряват една публична, цивилизована и честна търговия.

За провеждане на процедурата се изисква да се свържете с нас. Нашите брокери ще ви предложат най-добрите условия във връзка с борсово представителство, основание за което ще е сключването на Договор за възлагане на борсово представителство. Следващата стъпка ще е предоставената от Вас, като Доверител, техническа спецификация и/или поръчка-спецификация с детайлно описани параметри на прогнозни количества или по действителни количества стока, мерна единица за определяне обема или теглото, както и условията/график на изтегляне на стоката.

Подаване на офертите и тяхното търгуване на сесиите на БСБ АД се реализира от нашия лицензиран брокер, търгуващ съгласно изискванията посочени в поръчка-спецификация, с цел подобрение на цената. Така представената като поръчка за продажба на стока се включва в бюлетина и се публикува в интернет-сайта на Борсата в продължение на минимум 5 работни дни . За този срок се приемат офертите на потенциални клиенти-купувачи от брокери, които ги представляват. След изтичането на този срок, на пода на поредната сесия на БСБ-АД нашите брокери при условията на свободно договаряне, след постигане на условията поставени от Възложителя, с възможност за корекция на оферираните цени по време на борсовата сесия, сключват предварителен договор за покупко-продажба, който след одобрение от Възложителя се трансформира в окончателен.

Удостоверения за членство

стокова борса брокер зоп горива борсово представителство

Удостоверение номер 012, издадено от Българска Стокова Борса АД, че фирма "Милков 63" ЕООД е вписана в регистъра на пълните членове.

стокова борса брокер зоп горива борсово представителство

Удостоверение номер МА1217/27.08.12 издадено от Romanian Stock Exchange - Букурещ, че фирма "Милков 63" ЕООД е член на стоковата борса.


free hit counter